Civil Society Committee 2019 Elections

News

 

CALL FOR NOMINATIONS

MCESD Civil Society Committee

 

Any Voluntary Organisation enrolled with the Commissioner for Voluntary Organisations for more than one year is invited to indicate its interest in participating for the nominations and elections of representatives to the Civil Society Committee.  Interested parties are to inform the MCESD Chairperson in writing by not later than Friday 15th November 2019.

The form together with further details may be obtained by sending an email to info.mcesd@gov.mt

Address: MCESD, 280/3, Republic Street, Valletta
Web: www.mcesd.org.mt             Tel: +356 22003300            Email: info.mcesd@gov.mt

--

 

SEJĦA GĦAL NOMINAZZJONIJIET

 

MCESD - Kumitat tas-Soċjetà Ċivili

           

Organizzazzjonijiet volontarji iskritti mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji għal aktar minn sena huma mistiedna jindikaw l-interess tagħhom billi jirreġistraw mal-MCESD biex jipparteċipaw fin-nomini u fl-elezzjonijiet ta’ rappreżentanti fil-Kumitat tas-Soċjeta’ Ċivili permezz ta’ avviż bil-miktub liċ-Chairperson tal-MCESD sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Novembru 2019.


Id-dokumenti neċessarji jistgħu jinkisbu billi tintbagħat email fuq info.mcesd@gov.mt

Indirizz: MCESD, 280/3, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta
Web: www.mcesd.org.mt               Tel: +356 22003300        Email:info.mcesd@gov.mt


Back to Overview